Kassörsutbildning (e-utbildning)

Ordning och reda på föreningens ekonomi är viktigt i det fackliga arbetet. Det är inte minst en förtroendefråga. Som kassör behöver du därför grundläggande kunskaper om budgetarbete och bokföring, liksom om skatter och deklaration.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på kassörsutbildningen beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till (just nu är vårens kassörsutbildning igång och det går inte längre att anmäla sig, men snart kommer höstens utbildning att läggas upp).

Sök utbildning

Syfte och mål

Att ge nyvalda kassörer förståelse för rollen som kassör och grundläggande kunskaper om det praktiska kassörsarbetet.

Målgrupp

Nyvalda kassörer i STs avdelningar, sektioner och klubbar.

Innehåll Utbildningar behandlar följande frågor

  • Rollen som kassör
  • Att upprätta en budget
  • Att bokföra och göra bokslut
  • Skatter och deklaration
  • Revison av föreningens ekonomi

Upplägg och kostnader

Utbildningen genomförs som en handledarstödd e-utbildning. Den är öppen under fyra veckor. Totalt kan 20 platser erbjudas.

Det tar cirka 8 timmar att genomföra utbildningen. Du lägger själv upp en plan för när du kan studera under de fyra veckor den är öppen.

Utbildningen är kostnadsfri.

Ledighet

Du har rätt att gå utbildningen på arbetstid, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön. Du söker ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen. Bifoga din plan för hur du avser att lägga upp dina studier.

Du ansöker om ledighet senast två veckor före studiestart.

Sök utbildning