Hitta utbildningar

Hitta utbildningar

Hitta vad du är intresserad av

Webbinarium - Skyddsombud

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera på arbetet. För att skapa en god arbetsmiljö behöver vi arbeta systematiskt, dvs planera, genomföra, följa upp och förbättra vårt arbetsmiljöarbete.

Plats & startdatum

Distans 2020-01-28

Facklig grundutbildning del A

Den första delen (A) i den fackliga  grundutbildningen för dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-01-29 till 2020-01-30

Malmö 2020-02-12 till 2020-02-13

Umeå 2020-02-26 till 2020-02-27

Örebro 2020-03-11 till 2020-03-12

Stockholm 2020-03-17 till 2020-03-18

Göteborg 2020-03-24 till 2020-03-25

Sundsvall 2020-03-31 till 2020-04-01

Malmö 2020-04-15 till 2020-04-16

Norrköping 2020-04-28 till 2020-04-29

Göteborg 2020-05-13 till 2020-05-14

Stockholm 2020-05-27 till 2020-05-28

Stockholm 2020-09-01 till 2020-09-02

Malmö 2020-09-22 till 2020-09-23

2020-11-10 till 2020-11-11

Stockholm 2020-11-17 till 2020-11-18

Göteborg 2020-11-24 till 2020-11-25

Regional samverkan - Regionalt råd

Planeringsmöte för dig som är ledamot i regionala rådet.

Plats & startdatum

Sundsvall 2020-02-03

Stockholm 2020-02-04

Göteborg 2020-02-05

Nässjö 2020-02-06

Webbinarium - Valberedning

Valberedningen har en avgörande roll i det fackliga arbetet. Den föreslår personer till de olika fackliga uppdragen, utifrån den kompetens och de erfarenheter som krävs. En viktig del i arbetet är att lyssna in medlemmarnas synpunkter på det fackliga uppdraget.

Plats & startdatum

Distans 2020-02-06

Distans 2020-11-19

Facklig grundutbildning del B

För dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST och som gått del A i den fackliga grundutbildningen.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-02-19 till 2020-02-20

Malmö 2020-03-04 till 2020-03-05

Umeå 2020-03-18 till 2020-03-19

Örebro 2020-04-01 till 2020-04-02

Stockholm 2020-04-15 till 2020-04-16

Göteborg 2020-04-22 till 2020-04-23

Malmö 2020-05-06 till 2020-05-07

Sundsvall 2020-05-12 till 2020-05-13

Norrköping 2020-05-26 till 2020-05-27

Göteborg 2020-06-02 till 2020-06-03

Stockholm 2020-06-16 till 2020-06-17

Stockholm 2020-09-29 till 2020-09-30

Lund 2020-10-20 till 2020-10-21

2020-12-02 till 2020-12-03

Stockholm 2020-12-08 till 2020-12-09

Göteborg 2020-12-14 till 2020-12-15

Stockholm 2020-12-15 till 2020-12-16

Arbetsmiljöutbildning - påbyggnad

Att vara förtroendevald och ha ansvar för arbetsmiljöfrågor handlar inte bara om att arbeta med den fysiska arbetsmiljön. Viktigt är också att arbeta för ett öppet och utvecklande arbetsklimat och balans gällande resurser samt arbetstid som får personalens att må bra. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Göteborg 2020-03-03

Stockholm 2020-05-05

Malmö 2020-09-17

Sundsvall 2020-11-18

Huvudskyddsombudsutbildning

Att vara vald till huvudskyddsombud handlar om att samordna skyddsombuden och att driva arbetsmiljöarbetet strategiskt för en god arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-03-10 till 2020-03-11

Göteborg 2020-11-04 till 2020-11-05

Arbetsmiljöutbildning - grund

Utbildningen är inte fullbokad utan anmälan ska göras direkt till Sensus. Utbildningen är på tre dagar vid tre olika tillfällen. Se mer information nedan.

I samarbete med Sensus Studieförbund erbjuder ST en grundutbildning i arbetsmiljö.

 

Plats & startdatum

Stockholm 2020-03-12 till 2020-03-26

Skyddsombudsutbildning

En utbildning som ska ge dig mer kunskap om hur du som skyddsombud kan arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-03-25 till 2020-03-26

Göteborg 2020-06-09 till 2020-06-10

Sundsvall 2020-09-15 till 2020-09-16

Lund 2020-11-25 till 2020-11-26

Regional samverkan - Regionkonferens

Varmt välkomna till årets Regionkonferens!


 

 

Plats & startdatum

Visby 2020-03-27

Norrköping 2020-03-31

Lund 2020-04-14

Göteborg 2020-04-15

Luleå 2020-04-20

Umeå 2020-04-21

Sundsvall 2020-04-22

Borlänge 2020-04-23

Örebro 2020-04-24

Uppsala 2020-05-15

Att påverka på arbetsplatsen

Att tillsammans med medlemmarna påverka verksamheten på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifter du har som förtroendevald. Det kan handla om alltifrån verksamhetsförändringar till enskilda medlemmar som du kan behöva företräda.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-04-21 till 2020-04-22

Sundsvall 2020-06-03 till 2020-06-04

Göteborg 2020-09-23 till 2020-09-24

Malmö 2020-12-09 till 2020-12-10

Teckna lokala kollektivavtal

Att teckna lokala kollektivavtal är en viktig facklig uppgift när det gäller medlemmarnas anställningsvillkor m m. I den här utbildningen får du lära dig grunderna i hur man gör för att teckna lokala kollektivavtal. 

Plats & startdatum

Stockholm 2020-05-19

Kongress 2020

Plats & startdatum

Stockholm 2020-05-26 till 2020-05-28

Ordförandeutbildning

Uppdraget som ordförande i en avdelning, sektion eller klubb är ansvarsfullt. Genom ditt ledarskap ska du få styrelsen att fungera så väl att ni tillsammans kan utveckla arbetsplatsen och medlemmarnas villkor.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-06-10 till 2020-06-11

Stockholm 2020-10-13 till 2020-10-14

Omställningsutbildning

Hur går ett omställningsarbete till enligt lagar och avtal, såsom LAS, Turas och omställningsavtal?
I utbildningen går vi igemom vad som ingår i anställningstrygghet och hur ett omställningsarbete faktiskt går till - alltifrån hur lokala omställningsmedel ska bidra till anställdas kompetensutveckling till uppsägning pga av arbetsbrist.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-10-01

Arbetsrätt för bolag

Arbetsrätten är ett viktigt fundament i det fackliga arbetet. I den här utbildningen går vi igenom några av de viktigaste lagarna och avtalen för dig som förtroendevald på bolagsområdet.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-10-08