Hitta utbildningar

Hitta utbildningar

Hitta vad du är intresserad av

Arbetsmiljöutbildning - påbyggnad

Att vara förtroendevald och ha ansvar för arbetsmiljöfrågor handlar inte bara om att arbeta med den fysiska arbetsmiljön. Viktigt är också att arbeta för ett öppet och utvecklande arbetsklimat och balans gällande resurser samt arbetstid som får personalens att må bra. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Örebro 2018-10-18

Sundsvall 2018-12-06

Facklig grundutbildning del A

Den första delen (A) i den fackliga  grundutbildningen för dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-10-23 till 2018-10-24

Västerås 2018-10-24 till 2018-10-25

Sundsvall 2018-11-06 till 2018-11-07

Stockholm 2018-11-14 till 2018-11-15

Malmö 2018-11-19 till 2018-11-20

Luleå 2018-11-20 till 2018-11-21

Göteborg 2018-11-21 till 2018-11-22

Webbinarium - Skyddsombud

Tuffare krav på arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen!

Utvidgat ansvar för arbetsgivaren gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen började gälla 1 juli 2018. Det innebär bland annat att en plan för återgång i arbete tidigt ska upprättas om det inte är helt säkerställt att den sjukskrivne kommer att återgå i arbete inom 60 dagar. 

Plats & startdatum

Distans 2018-10-24

Likabehandlingsutbildning

Vad är diskriminering och vad är det som gäller? Hur identifierar vi ojämlikhet och förhåller oss normkritiskt - och vad tycker ST om inkluderande arbetsliv? Är du förtroendevald och har ett uppdrag kring likabehandlingsarbete är det här en utbildning för dig!

Plats & startdatum

Stockholm 2018-10-25

Arbetsmiljöutbildning - grund

Utbildningen är inte fullbokad utan anmälan ska göras direkt till Sensus. Utbildningen är på tre dagar vid tre olika tillfällen. Se mer information nedan.

I samarbete med Sensus Studieförbund erbjuder ST en grundutbildning i arbetsmiljö.

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande – för friska företag och medarbetare. Kunskap om lagstiftning, roller och ansvar är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Plats & startdatum

Malmö 2018-10-25 till 2018-11-15

Facklig grundutbildning del B

För dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST och som gått del A i den fackliga grundutbildningen.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Norrköping 2018-10-30 till 2018-10-31

Stockholm 2018-10-30 till 2018-10-31

Gävle 2018-10-31 till 2018-11-01

Göteborg 2018-11-06 till 2018-11-07

Västerås 2018-11-14 till 2018-11-15

Sundsvall 2018-11-14 till 2018-11-15

Stockholm 2018-11-20 till 2018-11-21

Stockholm 2018-12-04 till 2018-12-05

Malmö 2018-12-11 till 2018-12-12

Luleå 2018-12-11 till 2018-12-12

Göteborg 2018-12-18 till 2018-12-19

Valberedningsutbildning

Valberedningen har en avgörande roll i det fackliga arbetet. Den föreslår personer till de olika fackliga uppdragen, utifrån den kompetens och de erfarenheter som krävs. En viktig del i arbetet är att lyssna in medlemmarnas synpunkter på det fackliga uppdraget.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-11-01

Sundsvall 2018-11-29

Göteborg 2018-12-04

Ordförandeutbildning

Uppdraget som ordförande i en avdelning, sektion eller klubb är ansvarsfullt. Genom ditt ledarskap ska du få styrelsen att fungera så väl att ni tillsammans kan utveckla arbetsplatsen och medlemmarnas villkor.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-11-06 till 2018-11-07

Teckna lokala kollektivavtal

Vissa regler i villkorsavtalet kan ersättas av lokala avtal. I den här utbildningen får du mer information om innehållet i villkorsavtalet och vad man kan träffa lokala avtal om. En utbildning där du som förtroendevald inom arbetsgivarverkets område, med uppdrag att förhandla om lokala kollektivavtal, ska få mer kunskap inför och under lokala avtalsförhandlingar samt öka tryggheten i din roll som förhandlare.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-11-08

Arbetsrätt för bolag

Arbetsrätten är ett viktigt fundament i det fackliga arbetet. I den här utbildningen går vi igenom några av de viktigaste lagarna och avtalen för dig som förtroendevald på bolagsområdet.

Plats & startdatum

Stockholm 2018-11-28

Internationell utbildning

Varför har facket internationell verksamhet? Vilka principer och värderingar ligger till grund för det internationella engagemanget? Hur påverkas våra arbetsvillkor av EU och hur påverkar ST i EU? Var har ST samarbetsprojekt med andra förbund och vilka frågor och förutsättningar styr projektsamarbetet?

Plats & startdatum

Stockholm 2019-01-31