Grundutbildning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för dig som ny förtroendevald. Du får också resonera om rollen som förtroendevald och byta erfarenheter med andra förtroendevalda.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg av Grundutbildning för förtroendevalda beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök utbildning

Syfte och mål

Utbildningen ska ge förståelse för den svenska modellen och villkoren för fackligt arbete. Du får grundläggande kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal, liksom om hur parterna på arbetsmarknaden [fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna] är uppbyggda, fungerar och kommunicerar med varandra.

Målgrupp

Nyvalda förtroendevalda. Observera att alla nya arbetsplatsombud ska erbjudas utbildning inom sex månader och ska ha gått utbildningen under sitt första år som förtroendevald.

Innehåll

Utbildningen berör följande områden:

  • Arbetsmarknadens parter
  • STs respektive arbetsgivarens organisation
  • Förtroendemannalagen
  • Medbestämmandelagen/samverkansavtal
  • Arbetsmiljölagen
  • Kollektivavtal kontra lagstiftning ("Den svenska modellen")
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kollektivavtal om lön
  • Kommunikationen med medlemmarna och mellan parterna på arbetsplatsen
  • Rollen som förtroendevald gentemot medlemmar och arbetsgivare

Upplägg och kostnader

Utbildningen är på totalt fyra dagar, uppdelat på två dagar vid två tillfällen. Du får en hemuppgift mellan träffarna.

Du får tillgång till STs e-utbildningsportal under utbildningen. Där finns information om det material som används i utbildningen, liksom om din hemuppgift. Via utbildningsportalen kan du också hålla kontakt med de övriga deltagarna och med ledarna.

Observera att du måste delta samtliga utbildningsdagar för att bli godkänd.

STs kansli står för kostnader för utbildning, material, måltider, resor och logi.

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.

Sök utbildning