Arbetsrätt - bolag

Arbetsrätten är ett viktigt fundament i det fackliga arbetet. I den här utbildningen går vi igenom några av de viktigaste lagarna och avtalen för dig som förtroendevald på bolagsområdet.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på kursen Arbetsrätt - bolag beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök utbildning

Syfte och mål

Du kan ta fram fackliga strategier för att förhandla om arbetstid, omorganisation och lön. Du kan kommunicera med medlemmar och förtroendevalda. Du är en stark förhandlingspart i förhållande till arbetsgivaren.

Målgrupp

Förtroendevalda på bolag, med mandat att förhandla.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen ser vi helst att du även genomgått den fackliga grundutbildningen.

Innehåll

Utbildningen tar upp följande punkter

  • Hur arbetsrätten är uppbyggd
  • Delegationsordning
  • Utvecklingsavtalet
  • Arbetstidslagen
  • Lagen om anställningsskydd
  • Processen vid omorganisation
  • Kollektivavtal om lön

Upplägg och kostnader

Utbildningen omfattar en dag.

STs kansli står för kostnaden för utbildning, material, lunch och fika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi (kansliet står inte för dessa kostnader).

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid, om det ingår i ditt uppdrag att förhandla. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.

Sök utbildning