Arbetsmiljö - påbyggnad

Uppdraget som skyddsombud handlar inte bara om att arbeta med den fysiska arbetsmiljön. Viktigt är också att arbeta för ett öppet och utvecklande arbetsklimat som får personalens att må bra och förbättrar effektiviteten i verksamheten.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på Arbetsmiljö, påbyggnadskurs beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök utbildning

Syfte och mål

Påbyggnadsutbildningen i arbetsmiljö syftar till att ge deltagarna fördjupad förståelse för vad som skapar väl fungerande arbetsplatser. Den ska också ge deltagarna kunskap om vilka krav detta ställer både på chefer och medarbetare.

Målgrupp

Skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Deltagarna ska ha gått en grundläggande utbildning för skyddsombud (behöver inte vara STs utbildning).

Innehåll

I kursen behandlar följande frågeställningar:

  • Sambandet mellan hälsa och ekonomi
  • Grupprocessernas betydelse för effektiviteten
  • Värdet av olikhet i gruppen
  • Verktyg och metoder i arbetet för en väl fungerande arbetsplats

Upplägg och kostnader

Utbildningen omfattar en dag.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material, lunch och fika. För ersättning av eventuella kostnader för resa eller logi, kontakta din avdelning (kansliet står inte för dessa kostnader).

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.

Sök utbildning