Arbetsmiljö - Grund

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete byggt på kunskap om regelverk, roller och ansvar ger friska företag och medarbetare.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på kursen Arbetsmiljö, Grund beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning som hålls av Sensus, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och hur du anmäler dig.

Sök utbildning

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande, liksom kunskaper för att bedriva ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetsgivaren.

Målgrupp

Skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Innehåll

I kursen behandlas följande områden:

  • Regelverket kring arbetsmiljön
  • Aktörer i arbetsmiljöarbetet
  • Samverkan på arbetsplatsen
  • Förändringsarbete
  • Stress, sjukfrånvaro och rehabilitering
  • Våld och hot
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Upplägg och kostnader

Utbildningen anordnas i samarbete med Sensus Studieförbund. Den omfattar tre dagar, utspridda över en längre period.

I utbildningen ges utrymme för samtal och praktisk träning. Deltagarna får arbeta med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. De får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Utbildningen kostar 7 400 kr för ST-medlemmar, inklusive deltagarmaterial, lunch och kaffe. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 procent och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften.

Arbetsgivaren ska betala denna kostnad för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga (förbundet står inte för denna kostnad).

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.

Sök utbildning