Öppna arbetsplatsen

Vill ni börja arbeta aktivt med likabehandlings- och mångfaldsfrågor på er arbetsplats men vet inte riktigt hur ni ska komma igång? Då kan Öppna Arbetsplatsen vara något för er!

Öppna Arbetsplatsen är en seminarieserie i tre delar. Tanken är att du som förtroendevald själv ska kunna hålla dessa seminarier utan större förkunskaper. Du väljer själv om du vill köra en, två eller alla tre delar. 

Seminarierna syftar till att öka kunskapen om inkludering, ge underlag för att diskutera dessa frågor och skapa konkreta handlingsplaner för just er arbetsplats. 

Materialet är framtaget av TCO, där bland annat ST ingår. 

Hur gör jag? 

Det är ni själva som annordnar seminarierna. 

Till din hjälp har du filmer som vägleder deltagarna genom seminariet. Filmerna kan ersätta seminarievärd, men vi rekommenderar att ni ändå utser en person som kan leda diskussionen framåt. 

Under respektive seminarium hittar du film, arrangörshandledning och mall för inbjudan. 

Del 1: Facket och mänskliga rättigheter i arbetslivet

Del 2: Strategier för ökad inkludering på din arbetsplats

Del 3: Hur kan vi engagera oss lokalt för ökad mångfald och inkludering?

Behöver du stöd?

Kontakta gärna en ombudsman för att diskutera hur ni kan lägga upp seminariet. E-post: engagemang@st.org