Utbildning för förtroendevalda

Utbildningar för förtroendevalda

Som förtroendevald har du ett viktigt uppdrag för STs medlemmar. Genom att gå STs utbildningar skaffar du dig kunskap och fakta för ditt uppdrag och du får en bra grund att stå på.

Utbildningsportal

Nytt för i år är en ny utbildningsportal där vi samlar alla utbildningar för dig som är förtroendevald inom ST. Portalen är uppbyggd så att du ser just de utbildningar som är till för de uppdrag som du är vald till så det är viktigt att du har ditt uppdrag registrerat. Ta kontakt med registeransvarig i styrelsen närmast dig för att checka av att rätt uppdrag är registrerat. Logga in (med bank-id) genom att klicka nedan. 

Gå till utbildningsportalen

Utbildningsupplägg

Speciellt för i år är nytt ett utbildningsupplägg. I upplägget finns både digitala utbildningar och speciella utbildningspaket där vi blandar digitala moduler, inspelade webbinarier och digitala/fysiska träffar. Träffarna innehåller grupparbeten och erfarenhetsutbyte och du måste ha gått en eller flera digitala moduler innan du deltar på en träff.

Genom det nya upplägget kommer du som förtroendevald lättare kunna delta i utbildningar utifrån ditt uppdrag och dina behov. Dessutom får du möjlighet till repetition då du kan gå digitala moduler flera gånger och att du nu i större utsträckning kan lägga upp dina studier under en längre period och på tider som passar dig.

Utbildningar 2021

Under våren har vi ställt in alla fysiska träffar och gjort om flertalet utbildningar till digitala utbildningspaket och/med digitala träffar. Nedan ser du vilka utbildningar/utbildningspaket och vilken målgrupp de riktar sig till: 

 • STs introduktionsutbildning
  Alla förtroendevalda
 • Facklig grundutbildning
  Nya arbetsplatsombud, ordförande och styrelseledamöter 
 • Skyddsombudsutbildning
  Nya skyddsombud som har gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning 
 • Huvudskyddsombudsutbildning
  Nya huvudskyddsombud
 • Arbetsmiljö påbyggnad 
  Arbetsmiljöansvarig, huvudskyddsombud och skyddsombud 
 • Ordförandeutbildning
  Ordföranden på sektionsnivå, klubbnivå och avdelningar utan sektioner 
 • Att påverka på arbetsplatsen  
  Styrelseledamöter och ordföranden med mandat att förhandla och/eller sitter i centrala samverkansgrupper
 • Valberedningsutbildning 
  Nya valberedare
 • Kassörsutbildning
  Nya kassörer 
 • Revisorsutbildning 
  Nya revisorer 

Gå till utbildningsportalen

Ledighet för utbildning

Som förtroendevald söker Du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före kursstart.

I vissa fall får du ledigt med lön, i andra fall gör arbetsgivaren löneavdrag för dagarna du är på utbildning. Det beror på vilken utbildning du ska gå. Handlar utbildningen om relationen arbetstagare-arbetsgivare och det ingår i ditt uppdrag, har du rätt att gå på betald arbetstid. Rör den internt fackligt arbete tar ST kostnaden för din tid.

Du anger på ledighetsansökan om du söker ledighet med eller utan löneavdrag (se informationen för den specifika utbildningen).

Som skyddsombud har du rätt till att gå på arbetsmiljöutbildning i enlighet med arbetsmiljölagen samt förarbeten och EU-direktiv. Arbetsgivaren måste godkänna att du får gå utbildningen innan du anmäler dig.  

Kostnader, resa och logi

Förbundets e-utbildningar och webbinarier är kostnadsfria.

När det gäller den fackliga grundutbildningen för nya förtroendevalda står STs kansli för kostnaden vid fysiska utbildningsträffar. För övriga utbildningar som där fysiska träffar ingår, står STs kansli för kostnaderna gällande lokal, material och eventuella måltider. Resor och logi betalas av ST-avdelningen.

När det gäller grundutbildning i arbetsmiljö är det arbetsgivaren som står för kostnaden.

Har vi inte möjlighet att erbjuda dig den fysisk träff inom ett rimligt avstånd i den fackliga grundutbildningen och resan mellan hemort och utbildningsort är längre än 1,5 timmar kan du erbjudas logi. För att hålla nere kostnaderna ska alltid närmsta utbildningsort väljas. Om du av någon anledning behöver gå på annan ort är det i mån av plats och du behöver ta kontakt med ST på utbildning@st.org innan för godkännande.

Anmälan

Du anmäler dig genom att logga in med Bank-id. Har du inget Bank-id behöver du ta kontakt med ST på utbildning@st.org. Kommer du inte in i portalen kan det vara så att du inte har något uppdrag registrerat och du behöver då stämma av det på "Mina sidor" eller kontakta registeransvarig på din avdelning/sektion.

Gå till utbildningsportalen