Handbok för jämställda årsmöten

Är du beredd att testa något nytt under årsmötet? Genom bra planering kommer ni att kunna göra skillnad. Ni kommer kunna skapa ett årsmöte som är inkluderande, och där alla medlemmar får chansen att komma till tals. Ett jämställt årsmöte helt enkelt.

STs organisation bygger på demokrati. Demokrati är något som förutsätter jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och inkludering. Och en stor del av det arbetet sker inför årsmötet.

TCOs handbok för jämställda möten innehåller enkla checklistor och konkreta metoder för vad ni kan tänka på i din styrelse när ni planerar håller och utvärderar ert årsmöte.

Läs handboken