Nu kan du ha digitala årsmöten

För att underlätta för avdelningar och sektioner som har behov av det har Fackförbundet ST köpt in ett system för digitala årsmöten.

I systemet går det att ladda upp underlag såväl som att genomföra omröstningar. Vill man använda systemet och genomföra omröstningar i realtid rekommenderas det att komplettera det med ett videosystem eller motsvarande. Detta på grund av att det inte är möjligt att kommunicera med varandra annat än via text i systemet.

Nu i början rekommenderar vi att kanslipersonal är med som stöd när det används, eftersom de är bekanta med hur det fungerar.

Även i fortsättningen är fysiska årsmöten där medlemmar och styrelse ges tillfälle att träffas och ha en dialog kring verksamheten att föredra. Det digitala verktyget vänder sig därför i första hand till de avdelningar och sektioner som har svårt att samla sina medlemmar, exempelvis på grund av geografiska förutsättningar och verksamhet som löper dygnet runt.

Om din sektion/avdelning har behov av att använda det digitala systemet, ta kontakt med förbundets organisationsutvecklare. De nås på engagemang@st.org