Verktyg för bättre kommunikation

Att kommunicera på ett sätt som får medlemmar att känna sig delaktiga i förbundet är ett av våra viktigaste uppdrag. Är du som förtroendevald och medlemmarna på din arbetsplats engagerade har ni större möjlighet att förbättra på er arbetsplats. På den här sidan hittar du verktyg för att underlätta för dig i ditt kommunikationsarbete.