Skapa inflytande på er arbetsplats

Engagerade medlemmar ger oss möjlighet att få starkare inflytande och påverkan. Därför är det viktigt att de får vara med och utforma frågorna ni vill driva på er arbetsplats. Vi har samlat några tips för hur ni tillsammans kan skapa ett framgångsrikt och kraftfullt fackligt arbete!

Väck intresse 

Ställ en fråga i inbjudan som är aktuell och väcker intresse. Använd gärna flera kanaler för att bjuda in; mail, affischer, infolappar vid fikabordet och bjud in muntligen- visa att du tycker att dina kollegors åsikt är viktig. 

Öppenhet

Bjud in alla på arbetsplatsen. Det är ett ypperligt tillfälle att visa upp STs verksamhet för de som ännu inte valt ST. ”Nya ögon” kan ge många vinklar på frågor som man kanske fastnat med. 

Synlighet

använd gärna ”synliga” lokaler som fikarummet. Har ni ett mötesrum- sätt upp en affisch eller en roll-up utanför rummet så att det syns att det pågår facklig verksamhet. 

Våga vara tyst

Låt deltagarna på mötet få formulera sig istället för att stå och prata själv. Det kan ibland kännas svårt, det är en utmaning att lämna ordet till deltagarna men  vi har mycket att vinna på att lyssna in istället. 

Anpassa metoden 

det finns olika metoder för att få igång en diskussion. Försök att blanda diskussion i mindre grupp, två och två och i storgrupp för att alla bra åsikter ska komma fram. Den som är tystast på mötet kan ha den bästa idén därför kan diskussion i mindre grupp vara mera lämpligt för att få fram alla bra tankar. Tänk på att en stor grupp kräver att man ägnar lite mer förberedelse. 

Rösta genom att lägga kulor i glas

Skippa mötet

Många är trötta på möten. Går det att träffas och diskutera under lättsammare former såsom fika, lunch eller varför inte gåmöten? Gör en enkel temperaturmätare i fikarummet genom att ställa en behållare med flirtkulor i två olika färger som får representera svar på en fråga du ställer t.ex. ”har du en bra psykosocial arbetsmiljö?”