Om media ringer

Det kan vara nervöst när media kontaktar dig, men det är också en möjlighet. En möjlighet att få ut ditt budskap, din version av en händelse osv. För tänk på: Om inte du berättar din historia är det alltid någon annan som gör det.

Om en journalist kontaktar dig, tänk då på:

Du behöver inte svara direkt. Känner du att du behöver kontrollera fakta, kontrollera med din styrelse, kontakta STs presstjänst, eller annat, be då att få återkomma. Låt dig inte stressas av situationen eller journalistens påflugenhet.

Fundera på om det verkligen är du som ska svara journalisten. Det kanske ska vara någon annan i din styrelse som har informationen osv. 

Spekulera inte - Berätta din version - inte någon annans.

Du har alltid rätt att avbryta en intervju. Återigen – låt inte situationen stressa dig

Ljug aldrig – Du behöver inte berätta allt, men det du säger ska vara riktigt.

Undvik att svara på retoriska frågor. En retorisk fråga är en som innehåller ett påstående. Till exempel: Varför har ni inte gjort si eller så, varför tycker ni inte på ett speciellt sätt, varför tycker inte någon annan på ett speciellt sätt osv. Berätta istället vad ni gjort, vad ni tycker osv. varför ni gjort som ni gjort eller varför ni tycker som gör osv.

Vill du ha stöd eller fler tips, kontakta vår press- och opinionsansvarige

Anonym

Om du säger till journalisten att du vill vara anonym måste han eller hon, enligt lag respektera detta. 

Genmäle

Tycker du att du blivit felciterad, att journalisten missförstått eller att nyheten helt enkelt innehåller sakfel, tveka då inte att kontakta honom eller henne. Berätta vad du reagerat på och klarlägg vad riktiga fakta är. Det kan ju vara så att det helt enkelt är ett missförstånd som skett. De flesta journalister uppskattar att få korrekta uppgifter. Det kanske ger ett uppslag för ännu en artikel – vem vet.

Du kan alltid kontakta STs presstjänst eller din avdelningsstyrelse för att få råd hur du kan hantera situationen.