Studieorganisatör

Som studieorganisatör är din roll att peppa medlemmar att förtroendevalda till utbildning. Du är styrelsens kontaktperson i utbildningsfrågor och bidrar direkt till dina kollegors kompetensutveckling.

ST erbjuder många fackliga utbildningar för att förbundets medlemmar ska kunna utvecklas ännu mer. Din roll som studieorganisatör är att vara förbundets kontaktperson i utbildningsfrågor. Du ska också stimulera medlemmar och förtroendevalda till att gå fackliga utbildningar, se till att servicemålen för utbildning hålls och organisera fackliga studier på din arbetsplats.

Uppdraget som studieorganisatör är givande eftersom du bidrar direkt till dina kollegors utveckling. Ta reda på vilka kompetensbehov som finns på din arbetsplats, undersök vilka utbildningar ST erbjuder och ta fram en plan för er kompetensutveckling.