Sekreterare

Sekreterarens uppgift är att kalla till styrelsemöten och dokumentera vad som sägs under era möten. Ditt uppdrag är viktigt, inte minst för att kunna se tillbaka på era framgångar och planera framtiden.

Det är du som skriver ner beslut, minnesanteckningar och skapar sammanställningar av era möten för att ni ska komma ihåg vad som beslutats. Ditt arbete är viktigt för att ni ska kunna gå tillbaka och utvärdera ert arbete i styrelsen så att ni kan titta tillbaka på era framsteg och även planera framtiden.

Din uppgift

Som sekreterare ska du:

  • Sända ut kallelse, dagordning och övrigt material till styrelsen före möten
  • Föra protokoll vid styrelsemöten och sedan distribuera det
  • Diarieföra inkomna handlingar och arkivera originalhandlingar

I alla styrelseroller kan du givetvis ha uppdrag utöver din uppdragsbeskrivning. Det är upp till er i styrelsen att bestämma en arbetsfördelning som fungerar hos er.