Revisor

Som revisor arbetar du direkt på medlemmarnas uppdrag. Du granskar styrelsens räkenskaper för medlemmarnas räkning och är en viktig del i det demokratiska kontrollsystemet.

Revisorn ska vara medlemmarnas granskande ögon och utgöra ett stöd för styrelsen. Som revisor granskar du styrelsens räkenskaper och sköter förvaltning för medlemmarnas räkning. Du är alltså en viktig del i det demokratiska säkerhets- och kontrollsystemet.

Din roll

En revisor ska vara väl insatt i bokföring, redovisning och ekonomisk hantering. Du ska också känna till hur en revision går till och vad som ska ingå i granskningen.

Enskilda medlemmar ska aldrig granska bokföring, avtal eller protokoll i föreningen utan det är revisorns uppdrag att för medlemmarnas räkning göra den granskningen.

Förväntningarna på dig som revisor

Även om det inte finns några formella krav på revisorns kompetens, i mindre föreningar, innebär revisorsuppdraget ett stort ansvar. Du måste vara insatt i såväl föreningens regelverk, stadgar, förbundsstyrelsens anvisningar och beslut samt föreningens arbete. 

Revisorerna bör också ha goda insikter i bokföringens grunder och vara bekanta med redovisningsfrågor och ekonomiska frågor.

Viktigt med objektivitet

Du arbetar oberoende och därför är rollen som revisor ett uppdrag som kräver hög personlig integritet för att inte påverkas av varken styrelse eller medlemmar. Det är viktigt att du kan vara så objektiv som möjligt i din bedömning av styrelsens dokument.

Utbildning

ST erbjuder dig som är revisor en gratis e-utbildning. Du kan alltså när som helst gå utbildningen på webben.

Gå utbildningen här