Registeransvarig

STs registeransvariga ser till att registret över förtroendevalda är uppdaterat, bland annat så att medlemmen kan se vilken sin närmaste lokale förtroendevald är.

Din roll

Som registeransvarig ansvarar du för att uppdatera registret över förtroendevalda i din avdelning, sektion och klubb. Det är viktigt att alla nya förtroendevalda läggs in i registret så att de blir inbjudna till utbildningar, får aktuell information från förbundet men också så att medlemmarna får rätt kontaktinformation till sin lokala förtroendevalde. 

Ordföranden i din styrelse blir alltid registeransvarig och kan lägga till fler ansvarige, om uppgiften till exempel behöver delegeras.

I en avdelning bestämmer ni själva om registeransvaret bara finns i avdelningsstyrelsen eller om det delegeras till sektions- och/eller klubbstyrelser.

Som registeransvarig är det viktigt att komma ihåg att uppdatera mandattiden för uppdragen innan den löper ut. Detta måste göras även om inga ändringar har gjorts i mandattiden.

Det finns säkskilt stöd för dig i ditt uppdrag som du får genom att kontakta STs medlemsregister.

Arbetsplatsombud kan inte vara registeransvariga.