Uppdragsbeskrivningar

Här hittar du beskrivningar över de olika uppdrag du kan ha som förtroendevald i ST.

Alla förtroendevalda i ST har fyra grunduppdrag. Att stötta och företräda medlemmarna på din arbetsplats, att värva fler medlemmar, att synas på arbetsplatsen och att vara engagerade för ett bättre arbetsliv. Läs mer på sidan Ditt uppdrag.