Kommunikations-ansvarig

Som kommunikationsansvarig lägger du upp strategin för hur ni ska kommunicera med medlemmarna på din arbetsplats. När, hur och vad ska ni samla in? Och när ska medlemmen få återkoppling? Det är några av de spännande frågor du kommer arbeta med.

Det är viktigt att skilja på information och kommunikation. Kommunikation är att både ge och ta information och det är på det sättet ni ska arbeta i er styrelse. En av STs stora fördelar är att du som förtroendevald finns lokalt på arbetsplatsen och har möjlighet att träffa och diskutera medlemmarnas frågor, använd den fördelen.

Ditt uppdrag

Den kommunikationsansvariges uppdrag är att jobba med STs synlighet på arbetsplatsen. Ditt främsta ansvar är att tillsammans med dina kollegor i styrelsen driva arbetet kring hur och när ni pratar med medlemmarna samt hur medlemmarna får information från er i styrelsen.

Du kommer också jobba tätt med styrelsens värvningsansvarige för att bestämma hur ni ska kommunicera för att värva fler medlemmar på er arbetsplats.

Årsplan

Lägg tillsammans med styrelsen upp en årsplan för hur er kommunikation ska se ut.

Tänk till exempel igenom: 

  • Hur många gånger ska ni träffa medlemmarna och var?
  • Ska ni ha frukostmöten eller eftermiddagsmöten? När är medlemmarna mest tillgängliga?
  • Hur ska ni informera medlemmarna om ert arbete? Ska ett nyhetsbrev skickas ut efter varje samverkan?
  • Hur ska ni arbeta med värvning? Vad är era medlemmar mest intresserade av och hur ska ni berätta det?

Kom ihåg att det inte är svårt att kommunicera och gör det på ett sätt som passar er. Medlemmen vill ofta diskutera sin arbetsmiljö om du som förtroendevald är intresserad av att lyssna.