Kassör

Kassörens roll är att hålla ordning på föreningens ekonomi. Din roll består bland annat av in- och utbetalningar, bokslut och förslag till budget för varje verksamhetsår.

Som kassör hjälper du styrelsen i beslut kring hur ni ska använda föreningens pengar när ni planerar event, beställer trycksaker eller anordnar andra aktiviteter.

Ekonomin sätter ofta sätter ramarna för era aktiviteter och därför är din roll viktig för styrelsen. Budgeten för året styr också vilka mål som är rimliga för er att sätta i styrelsen så diskutera tillsammans vad som är rimligt utifrån era resurser.

Din roll

Du som kassör ska:

  • Vara föredragande i styrelsen i ekonomiska frågor
  • Upprätta bokslut efter varje verksamhetsår
  • Upprätta förslag till budget inför varje verksamhetsår
  • Sköta föreningens in- och utbetalningar samt den löpande bokföringen
  • Hålla kontakt med styrelsens revisorer