Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombudet är rollen närmast medlemmen. Du är den naturliga knytpunkten mellan arbetsgivaren, den fackliga organisationen och medlemmarna på din arbetsplats.

Som arbetsplatsombud är du den naturliga länken mellan arbetsgivaren, den fackliga styrelsen och medlemmarna på din arbetsplats. Din roll är att vara närmast medlemmen och driva deras frågor.

Du kan i din roll påverka i beslut i frågor om arbetsmiljön och bidra till att skapa en jämställd arbetsplats.

Du är inte ensam i ditt uppdrag 

Det är du och dina kollegor som tillsammans ska forma er arbetsmiljö, i ST är vi övertygade om att medlemmarna i förbundet kan sin egen arbetsplats och de utmaningar som finns där bäst. ST är ett stort förbund och om du som arbetsplatsombud behöver stöd kan vända dig till din avdelning eller ST Direkt. Är du ett arbetsplatsombud som saknar avdelning vänder du dig i första hand till din ombudsman på ST.

Utbildning

Inom sex månader efter att du fått ditt förtroendeuppdrag ska du ha blivit erbjuden att gå STs grundutbildning för nya förtroendevalda och du ska ha gått utbildningen inom ett år efter att du blivit vald.