Ansvar för arbetsmiljön

Har du ansvaret för arbetsmiljöfrågor i en styrelse är ditt uppdrag att ge styrelsen en inblick i hur arbetsmiljöarbetet pågår. Som sådan är du den naturliga länken mellan skyddsombudet och styrelsen.

Finns det någon i din styrelse som är skyddsombud eller huvudskyddsombud är det naturligt att rollen som arbetsmiljöansvarig tillfaller den personen. Annars är den arbetsmiljöansvariges roll i styrelsen att ha löpande kontakt med skyddsombudet och huvudskyddsombudet. På så sätt får styrelsen inblick i hur det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet fungerar. 

Ni i styrelsen kan själva sätta mål för arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och huvudskyddsombud och diskutera hur ni ska nå dessa i samverkan.

Prata med medlemmarna i förbundet om vilka arbetsmiljöfrågor som är viktiga för dem och hur ni kan lösa dem. 

Läs mer om STs arbetsmiljöarbete

Här hittar du mer information om arbetsmiljöarbete och STs bild av vad som är en fungerande arbetsmiljö. 
 

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.