Vid dålig löneutveckling

Vid ingen eller låg lönehöjning är arbetsgivaren skyldig att förklara vad det beror på. Anställda ska också få en plan för vad de kan göra för att påverka sin lön. Tar inte chefen sitt ansvar är det viktigt att du som förtroendevald ligger på och ser till att chefen motiverar alla anställdas nya löner.

När lönen är satt är det dags för ett samtal mellan chef och medarbetare, där chefen informerar om den nya lönen.

Om någon eller några medlemmar fått ingen eller bara en låg lönehöjning - då är arbetsgivaren skyldig att förklara vad det beror på. Arbetsgivaren ska också tillsammans med medarbetaren göra en plan för vad denna kan göra för att påverka sin lön.

Har du frågor om hur du kan arbeta för att höja lönen på din arbetsplats kan du alltid prata med STs rådgivare på ST Direkt.