Löneförhandlingar

Hur nya löner sätts ser lite olika ut på olika arbetsplatser. Här kan du läsa om vad som gäller där du arbetar.

Myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor samt statsunderstödda stiftelser

Inom dessa verksamheter finns två förhandlingsmodeller att välja mellan. Det är det lokala facket och arbetsgivaren som tillsammans kommer överens om vilken som ska användas.

  • Lönerna bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivaren och det lokala facket. Det här kallas också traditionell förhandling. Också här ingår att chefen och medarbetaren har ett samtal om arbetsresultat och lön.
  • Individen förhandlar själv med chefen om sin lön i ett lönesättande samtal. Om chefen och medarbetaren inte kommer överens ska oenigheten framgå i minnesanteckningarna. Då kan frågan tas upp i förhandling mellan det lokala facket och arbetsgivaren.

Kom ihåg att förarbetet som det lokala facket och arbetsgivaren gör tillsammans sätter ramarna för lönerevisionen oavsett vilken förhandlingsmodell som används.

Statliga bolag och privata bolag med statligt uppdrag

Inom bolag tillämpas normalt den traditionella förhandlingsmodellen, där det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om nya löner. Medarbetare som omfattas av individuell lönesättning har rätt till ett årligt lönesamtal.

Vi hjälper gärna till!

Har du som förtroendevald frågor om lönearbete eller lokala kollektivavtalsförhandlingar? Hör gärna av dig till ST Direkt på 0771-555 444. Vi ger gärna förslag på hur du pratar lön med medlemmar och hjälper också gärna till att reda ut kniviga förhandlingsfrågor. Självklart kan du också höra av dig till din närmaste styrelse.