Löneförhandlingar

Löneförhandlingarna på din arbetsplats kan se olika ut beroende på om du arbetar på myndighet, affärsverk, universitet eller ett statligt eller privat bolag. Här kan du läsa om skillnaderna och vad som gäller för dig.

Förhandling inom myndighet, affärsverk, universitet/högskola och statsunderstödd stiftelse

Inom dessa verksamheter finns två förhandlingsmodeller att välja på:

  • Lönerna fastställs i förhandling mellan arbetsgivaren och det lokala facket.
  • Individen förhandlar själv med chefen om sin lön.

Förhandlingen mellan individen och chefen kan ske i

  • lönesättande samtal – då gäller chefens och medarbetarens överenskommelse som kollektivavtal
  • lönesättningssamtal – då fastställs chefens och medarbetarens överenskommelse i förhandling mellan arbetsgivaren och lokala facket.

Är chef och medarbetare inte överens om den nya lönen ska oenigheten framgå i minnesanteckningarna. Då kan frågan tas upp i förhandling mellan lokala facket och arbetsgivaren.

Också vid traditionell förhandling på myndighet, affärsverk, universitet/högskola och i statsunderstödd stiftelse mellan lokala facket och arbetsgivaren, ingår att chef och medarbetare har ett samtal om arbetsresultat och lön.

Vilken förhandlingsmodell som ska tillämpas är en viktig fråga att diskutera lokalt.

Förhandling i statligt bolag eller i privat bolag med statligt uppdrag

Inom bolagen tillämpas normalt den traditionella förhandlingsmodellen, där det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om de nya lönerna.

De medarbetare inom bolaget som omfattas av individuell lönesättning har rätt till ett årligt lönesamtal.