Ta nästa steg i ditt engagemang och bli en mentor

Fördelarna med att bli mentor till en ny ordförande är många. Genom STs mentorsmatchning får du chansen att se och hjälpa en annan person växa i sitt uppdrag. Det är ett roligt utbyte av erfarenhet som ger både dig som mentor och din adept möjligheten att utvecklas.

Så går det till

När du ansökt om att bli en mentor i ST är det du tillsammans med din adept som gemensamt bestämmer formerna för mentorskapet. Ni lägger själva upp hur ofta ni vill träffas och under hur lång tid mentorskapet ska pågå.

Som mentor är det din uppgift att möta adepten där personen befinner sig. Det är adeptens mål, problemformuleringar och vilja som styr innehållet i era möten. Din uppgift är inte att ha alla svaren. Du är ett bollplank som kan stötta och coacha adepten att hitta sina egna svar. 

Sista dagen för att anmäla intresse för höstens mentorsmatchning är 7 oktober 2018.

Läs mer om rollen som mentor

Det bästa med att vara mentor är utbytet av erfarenhet. Alla har olika sätt att hantera ärenden så jag har nog lärt mig nästan lika mycket som min adept.
- Tracy Hoffman ST inom PRV

Tracy Hoffman

Ansök om att bli mentor

För att ansöka om att bli mentor maila följande till engagemang@st.org innan den 7/10 2018:

  • Vad har du för uppdrag idag?
  • Var befinner du dig geografiskt?
  • Vad tycker du att du är särskilt bra på och kan bidra med?
  • Namn och telefonnummer

Mentorskap inom avdelningen

Vill ni i er avdelning jobba med strategiskt mentorskapsarbete är du välkommen att kontakta kansliet engagemang@st.org 

I det här dokumentet kan du läsa mer om hur du tillsammans med din mentor/adept kan lägga upp träffarna. Ju mer förberedda ni båda är, desto mer kommer ni båda att få ut av det. Materialet är uppdelat i 6 olika delar. Inför första mötet är det bra att både mentor och adept läser igenom del 1a, del 1b: Rollen som adept/mentor samt del 2: Upplägg och struktur.

Emelie Hedén Eklund

Emelie Hedén Eklund

Ombudsman
08-790 52 00