Mentor som stöd i din ordföranderoll

Som ny i ordföranderollen har du möjlighet att få en mentor. Mentorn fungerar som bollplank och hjälper dig som adept att hitta svar genom att ställa frågor. Det är väldigt utvecklande och roligt att arbeta tillsammans med en mentor, här kan du läsa om vad mentorskapet innebär och hur du ansöker om att bli, eller få en mentor.

En mentor delar med sig av sina erfarenheter och infallsvinklar. Som adept till en mentor får du möjlighet att stanna upp, reflektera över din roll och hitta en egen väg. Mentorskap blir på detta sätt ett ömsesidigt utbyte där personlig utveckling sker i dessa båda roller. Mentorskap är en form för lärande och utveckling genom samtal.

Gå gärna vår ordförandeutbildning och läs mer under fliken Ledaskap under Förtroendevald.

Mentorsmatchning för 2018 kommer i år att ske under hösten. Datum för årets mentorsmatchning kommer senare i vår.

Ansök om att få en mentor

För att ansöka om att få en mentor maila följande till engagemang@st.org:

  • Var du är ordförande (avdelning- eller branschsektion)
  • Vad ser du som dina största utmaningar i din nya ordföranderoll och vad tycker du att du har bra koll på idag?
  • Har du haft ledaruppdrag förut?
  • Var befinner du dig geografiskt?
  • Namn och telefonnummer

Ansök om att bli mentor

För att ansöka om att bli mentor maila följande till engagemang@st.org

  • Vad har du för uppdrag idag?
  • Var befinner du dig geografiskt?
  • Vad tycker du att du är särskilt bra på och kan bidra med?
  • Namn och telefonnummer 

Det bästa med att vara mentor är utbytet av erfarenhet. Alla har olika sätt att hantera ärenden så jag har nog lärt mig nästan lika mycket som min adept.
- Tracy Hoffman ST inom PRV

Tracy Hoffman, mentor i ST

Mentorskap inom avdelningen

Vill ni i er avdelning jobba med strategiskt mentorskapsarbete är du välkommen att kontakta kansliet engagemang@st.org 

I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur du tillsammans med din mentor/adept kan lägga upp träffarna. Ju mer förberedda ni båda är, desto mer kommer ni båda att få ut av det. Materialet är uppdelat i 6 olika delar. Inför första mötet är det bra att både mentor och adept läser igenom del 1a, del 1b: Rollen som adept/mentor samt del 2: Upplägg och struktur. 

Emelie Hedén Eklund

Emelie Hedén Eklund

Ombudsman
08-790 52 00