Mentor som stöd i din ordföranderoll

Som ny i ordföranderollen har du möjlighet att få en mentor. Mentorn fungerar som bollplank och hjälper dig som adept att hitta svar genom att ställa frågor. Det är väldigt utvecklande och roligt att arbeta tillsammans med en mentor, här kan du läsa om vad mentorskapet innebär och hur du ansöker om att bli, eller få en mentor.

En mentor delar med sig av sina erfarenheter och infallsvinklar. Som adept till en mentor får du möjlighet att stanna upp, reflektera över din roll och hitta en egen väg. Mentorskap blir på detta sätt ett ömsesidigt utbyte där personlig utveckling sker i dessa båda roller. Mentorskap är en form för lärande och utveckling genom samtal.

Nästa datum för att ansöka om mentor är under 30 april 2017. Gå gärna vår ordförandeutbildning  och läs gärna under fliken Ledaskap under Förtroendevald.

Mentorsmatchning sker två gånger per år. 2017 är dessa 30 april och 1 oktober. 

Ansök om att få en mentor

För att ansöka om att få en mentor maila följande till engagemang@st.org:

  • Var du är ordförande (avdelning- eller branschsektion)
  • Vad ser du som dina största utmaningar i din nya ordföranderoll och vad tycker du att du har bra koll på idag?
  • Har du haft ledaruppdrag förut?
  • Var befinner du dig geografiskt?
  • Namn och telefonnummer

Ansök om att bli mentor

För att ansöka om att bli mentor maila följande till engagemang@st.org

  • Vad har du för uppdrag idag?
  • Var befinner du dig geografiskt?
  • Vad tycker du att du är särskilt bra på och kan bidra med?
  • Namn och telefonnummer 

Mentorskap inom avdelningen

Vill ni i er avdelning jobba med strategiskt mentorskapsarbete är du välkommen att kontakta kansliet engagemang@st.org 

I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur du tillsammans med din mentor/adept kan lägga upp träffarna. Ju mer förberedda ni båda är, desto mer kommer ni båda att få ut av det. Materialet är uppdelat i 6 olika delar. Inför första mötet är det bra att både mentor och adept läser igenom del 1a och 1b- Rollen som adept/mentor samt del 2 Upplägg och struktur. 

Emelie Hedén Eklund

Emelie Hedén Eklund

Ombudsman
08-790 52 00