Mentor som stöd i din ordföranderoll

Som ny i ordföranderollen har du möjlighet att få en mentor. Mentorn fungerar som bollplank och hjälper dig som adept att hitta svar genom att ställa frågor. Det är väldigt utvecklande och roligt att arbeta tillsammans med en mentor.

En mentor delar med sig av sina erfarenheter och infallsvinklar. Som adept till en mentor får du möjlighet att stanna upp, reflektera över din roll och hitta en egen väg. Mentorskap blir på detta sätt ett ömsesidigt utbyte där personlig utveckling sker i dessa båda roller. Mentorskap är en form för lärande och utveckling genom samtal.

Vill du ha mer stöd i din roll som ordförande? Då kan du gå vår ordförandeutbildning och läsa mer under fliken Ledaskap i menyn till höger.

Sista dagen för att anmäla intresse för höstens mentorsmatchning är 7 oktober 2018.

Jag stod inför en stor utmaning då vår myndighet växter kraftigt och jag behövde bolla med någon med erfarenhet. Det är en trygghet att ha någon att vända sig till och det är utvecklande att ha en mentor om man är ny på ett uppdrag.

 

- Annika Andersson, Statens servicecenter

Ansök om att få en mentor

För att ansöka om att få en mentor maila följande till engagemang@st.org innan den 7/10 2018:

  • Var du är ordförande (avdelning- eller branschsektion)
  • Vad ser du som dina största utmaningar i din nya ordföranderoll och vad tycker du att du har bra koll på idag?
  • Har du haft ledaruppdrag förut?
  • Var befinner du dig geografiskt?
  • Namn och telefonnummer
Emelie Hedén Eklund

Emelie Hedén Eklund

Ombudsman
08-790 52 00