Fånga engagemang

I ditt uppdrag som förtroendevald ingår det att engagera. Utgå från att alla i din styrelse, dina medlemmar och potentiella medlemmar är engagerade personer. Kanalisera deras engagemang in i ST och det fackliga arbetet.

Vad ingår i engagemanget?

Det finns två huvudsakliga delar i detta engagemang:

 1. Att skapa struktur för engagemanget
 2. Hur vi kommunicerar och inkluderar

Tips på hur du bygger struktur för engagemang

Låga trösklar

 • Använd ett enkelt språk
 • Undvik onödig byråkrati och administration
 • Ha fokus på mål och verksamhet, inte formalia

Nya former

 • Tillsätt arbetsgrupper med intresserade medlemmar i olika frågor
 • Adjungera in medlemmar som är nyfikna på en särskild fråga i styrelsen 
 • Eller medlemmar som vill vara med men inte känner sig redo att ta på sig ett formellt styrelseuppdrag

Se inte stadgarna som ett hinder

 • Det enda som är viktigt för att förtroendemannalagen ska gälla är att berörda personerna är valda och anmälda till arbetsgivaren som förtroendevalda
 • Då kan de förtroendevalda exempelvis gå facklig utbildning på arbetstid
 • Om en medlem kommer med ett förslag på en fråga att driva 
 • Låt personen själv vara med och ta fram hur ni kan jobba med den

Tips för att jobba på ett engagerande sätt

Bjud in medlemmar och potentiella medlemmar

 • Var ute där de är 
 • Lyssna på vad de vill
 • Driver ni de frågorna som styrelsen tycker är viktiga eller de frågor som medlemmarna tycker är viktiga?

Lyssna mer än ni pratar

Vad vill era medlemmar?

Låt medlemmarna vara med

 • Bjud in medlemmarna till att diskutera och prioritera 
 • Ett bra sätt att göra det är att använda metoden IdePro
 • Ha hellre korta möten än långa
 • Håll medlemsmöten som är öppna för alla
 • Planera mötena väl

Du som arbetsplatsombud

Som Arbetsplatsombuden befinner du dig närmast medlemmarna. Därför är det kanske du som genom ditt ledarskap i första hand formar bilden av ST. Du är otroligt viktig i arbetet med att engagera medlemmarna. 

Ombudet länkar samman

Arbetsplatsombudet är en länk mellan medlemmen och styrelsen. Du ansvarar ofta också för att ge stöd till, föra dialog med och engagera medlemmar. Du är den som hälsar nyanställda välkomna och värvar nya medlemmar till ST. 

Ett aktivt arbetsplatsombud är en förutsättning för ett starkt ST på arbetsplatsen.