Fånga engagemang

I ditt uppdrag som förtroendevald ingår det att engagera. Utgå från att alla i din styrelse, dina medlemmar och potentiella medlemmar är engagerade personer. Kanalisera deras engagemang in i ST och det fackliga arbetet.

Din roll som ledare är:

 1. Att skapa struktur för engagemanget på er arbetsplats
 2. Att kommunicera och inkludera alla på arbetsplatsen

1. Så bygger du struktur för engagemang

Ha låga trösklar

 • Använd ett enkelt språk
 • Undvik onödig byråkrati och administration
 • Ha fokus på mål och verksamhet, inte formalia

Skapa nya arbetsformer

 • Tillsätt arbetsgrupper med intresserade medlemmar i olika frågor
 • Adjungera in medlemmar som är nyfikna på en särskild fråga i styrelsen.
 • Låt medlemmar pröva på. Finns engagerade medlemmar som inte känner sig redo för ett formellt styrelseuppdrag, adjungera då in dem tillfälligt.

Se inte stadgarna som ett hinder

 • Det enda som är viktigt för att förtroendemannalagen ska gälla är att arbetsgivaren är informerad om vilka som är förtroendevalda.
 • Att vara förtroendevald öppnar upp många möjligheter, till exempel rättigheten att gå facklig utbildning på arbetstid

2. Kommunicera och inkludera alla på arbetsplatsen

 • Var inlyssnande kring vilka frågor som är viktiga för medlemmarna och driv de frågor som de tycker är viktigast.
 • För att komma fram till vilka frågor som är viktigast så är IdePro en bra metod.
 • Bjud in medlemmarna till att diskutera och prioritera.
 • Ha hellre korta möten ofta än långa möten väldigt sällan.
 • Håll vissa fackliga möten som är öppna för alla. Då får även potentiella medlemmar en inblick i STs fackliga arbete.
 • Om en medlem kommer med ett förslag på en fråga att driva låt personen själv vara med och ta fram hur ni kan jobba med den.

Läs mer om ni kan skapa bra möten >>

Du som arbetsplatsombud

Som Arbetsplatsombuden befinner du dig närmast medlemmarna. Därför är det kanske du som genom ditt ledarskap i första hand formar bilden av ST. Du är otroligt viktig i arbetet med att engagera medlemmarna. 

Ombudet länkar samman

Arbetsplatsombudet är en länk mellan medlemmen och styrelsen. Du ansvarar ofta också för att ge stöd till, föra dialog med och engagera medlemmar. Du är den som hälsar nyanställda välkomna och värvar nya medlemmar till ST. 

Ett aktivt arbetsplatsombud är en förutsättning för ett starkt ST på arbetsplatsen.