Grupp som talar med varandra

Gör din röst hörd - jobba med opinionsbildning

Fackförbundet STs valfrågor är viktiga både för våra medlemmar och för medborgarna. Det finns goda möjligheter att påverka samhällsutvecklingen för dig som är förtroendevald i ST. Den bifogade handboken och STs valprogram 2018 hjälper dig att göra din röst hörd.

Valåret 2018 präglades av politik och debatter. Men bara för att valet är över tystnar inte debatten och opinionsarbetet.

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet och vi har många medlemmar inom samhällsbärande infrastruktur. Lyckas vi få större genomslag för våra valfrågor om en god förvaltningskultur, bättre arbetsvillkor, en stat för alla och ett ansvarsfullt ägande innebär det i slutändan en ännu bättre samhällsservice till medborgarna. Och det är viktigt för demokratin.

ST är en positiv kraft i människors liv och ditt engagemang är avgörande för hur förbundet lyckas. Du som förtroendevald har en särskilt viktig roll i att föra fram medlemmarnas frågor under valåret – aktiva och kunniga förtroendevalda är våra främsta ambassadörer. Som fackförbund vet vi att vår styrka främst ligger i att vi är många. Ju fler vi är som jobbar tillsammans med att lyfta våra medlemmars prioriterade frågor – desto större genomslag får vi.

Valprogrammet hittar du längst ned på sidan för nedladdning.

Handboken

Med hjälp av handboken kan du skapa bra struktur för ditt opinionsbildningsarbete. All opinionsbildning utgår nämligen från ungefär samma steg: 

  1. Mål och syfte: Vad vill vi uppnå och varför. 
  2. Handlingsplan: Ta fram en handlingsplan. Vad ska göras? Vilka aktiviteter ska genomföras? När ska aktiviteterna genomföras? 
  3. Proaktivitet: Det är viktigt att ligga steget före och inte låta sig styras av händelser i omvärlden. 
  4. Målgrupper: Identifiera en eller kanske ett par tydliga målgrupper som är möjliga att mobilisera för den aktuella frågan eller ämnet. 
  5. Analysera: Gå igenom vad som krävs och vad som behöver göras för att målgruppen ska bli engagerad och vilja agera i den aktuella frågan eller ämnet. 
  6. Budskap: Formulera ett budskap som är lätt att förstå och komma ihåg. Budskapet ska tala till målgruppen och budskapet ska kunna användas i många sammanhang.
  7. Kartlägg opinionsbildare: Gå igenom och ser om det finns några opinionsbildare eller politiker som är engagerade i din fråga? Om det finns kan du använda dem som ambassadörer för din fråga eller som motdebattörer. Kanske finns det journalister som bevakar ditt ämnesområde eller som är intresserade av din fråga?
  8. Digitala kanaler: Det är enkelt och effektivt att använda sociala medier och digitala kanaler för att nå journalister och opinionsbildare. Fråga dig vilka kanaler är mest effektiva för att nå målgruppen? Exempel på kanaler är www.st.org, ST på Facebook, Twitter, bloggar, e-post eller personliga möten. Det är viktigt att prioritera och satsa på några utvalda kanaler än att synas överallt.

Handboken innehåller också en lång rad råd för olika situationer du kan hamna i. Här finns råd hur du skriver ett pressmeddelande, hur du skriver en debattartikel, vad gör du när media ringer, hur du hanterar en kris och mycket mer.