Workshop

Förtroendevaldarollens framtidsutmaningar

Syftet med en utbildning inom detta område är att komma ut med det fackliga arbetet, väcka engagemang på nya fronter samt att ge förutsättningar att på ett än tydligare sätt jobba enhetligt inom hela avdelningen.

Utbildningen kan innehålla:

  • Hur ser framtidens medlemmar på facket
  • Hur väcker man engagemang
  • Att styra och leda i en ideell organisation
  • Alternativa sätt att organisera en facklig verksamhet inom ramen för stadgarn
  • Nyttan med att samlas mot gemensamma mål
  • Att samarbeta mellan avdelningar eller med andra fackliga organisationer

Förtroenderollens framtidsutmaningar