Vem får förhandla?

I ST kan det se olika ut om du som förtroendevald mandat att förhandla med arbetsgivaren på din arbetsplats eller inte. Det regleras bland annat av STs delegationsordning och inom STs olika avdelningar.

Vem som företräder ST vid lokala förhandlingar beror på vilken typ av förhandling det handlar om, och vilken typ av förtroendeuppdrag du har.

Hur Förbundsstyrelsens delegerat förhandlingsmandat till STs avdelningar finns reglerat i den så kallade Delegationsordningen som du kan läsa i slutet av denna sida.

En del förhandlingsfrågor är delegerade till ST avdelningar (eller den förtroendevalda de i sin tur delegerat mandat till), medan andra ligger kvar hos förbundet centralt (till exempel tvisteförhandlingar).

Kortfattat gäller att; rätten att teckna lokala avtal med stöd av centralt avtal som slutits med en arbetsgivarorganisation delegeras till förbundets avdelningar, eller till den del av avdelningen som avdelningen bestämmer. Inflytandeförhandlingar brukar hanteras av lokala förtroendevalda.

Vissa Arbetsplatsombud har alltså förhandlingsmandat medan andra inte har. Om du inte vet om du har förhandlingsmandat, eller känner att du skulle behöva det i ditt uppdrag så kontakta din avdelning eller din närmaste ST ombudsman.