Tidsfrister och preskriptionstider

Brott mot arbetsrättsliga lagar har en preskriptionstid. Det är viktigt att medvetandegöra det på arbetsplatsen så att brott uppmärksammas i tid.

Alla brott mot arbetsrättsliga lagar eller kollektivavtal preskriberas efter en viss tid. Det betyder att den som vill agera mot brottet måste göra det inom den utsatta tiden, annars förfaller rätten till förhandling. För att få veta exakt preskriptionstid för en fråga behöver man läsa detta i aktuell lag eller kollektivavtal. Ta för vana att kolla preskriptionstiden så fort ni får in ett ärende.

Som förtroendevald är det viktigt att du informerar medlemmar på din arbetsplats om att det finns preskriptionstider. Vissa brott där en anställd har varit särskilt utsatt kan vara svårt för denne att prata om och på så vis kan brottet i värsta fall uppmärksammas försent.

Om en förhandling påkallas skjuts preskriptionstiden upp. Därför är det viktigt att påkalla förhandling när det gäller brott mot lag eller avtal, även om ni är osäkra på om ni vill gå vidare med frågan eller inte. Ni kan senare dra tillbaka förhandlingsframställan.