Styrelsearbete och kommunikation

Grunden för allt fackligt arbete är medlemmarna. Därför är en av de allra viktigaste delarna i styrelsearbetet kommunikationen med medlemmarna.

Medlemmarna

Ni måste berätta vad ni gör i styrelsen. Men ännu viktigare är att ni regelbundet skapar ramar för att lyssna på vad medlemmarna vill och tycker. Exempelvis genom möten. 

Arbetsplatsombuden

En annan grupp som är viktig att lyssna på är arbetsplatsombuden. De står nära medlemmarna och syns på arbetsplatserna.

Möten

Om ni har möten både på arbetsplatsen och via video och telefon är det bra att diskutera vilka slags frågor som ska hanteras var. 

Generellt är det lättare att diskutera frågor på fysiska möten. Medan det fungerar rätt bra att ta beslut om frågor som är färdigdiskuterade via telefon och video. 

Det är också lättare att få telefon- och videomöten att fungera om ni lägger tiden då ni fysiskt träffas på att lära känna varandra och inte stressa genom viktiga punkter.

Läs mer om gruppdynamik och hur ni kan jobba samman er här.

Kommunikationsplan

För att lyckas med bra kommunikation behöver ni göra en kommunikationsplan.

Läs mer om kommunikationsplanen här

Läs även mer här om hur ni kan engagera medlemmar.