Planering och uppföljning

Planering, uppföljning och föreningsadministration ska ta så lite tid som möjligt. På så sätt kan ni i er styrelse lägga fokus och tid på ert viktigaste uppdrag.

Styrelsens viktigaste uppdrag:

  • Att prata med medlemmar och blivande medlemmar 
  • Att se till att ni tillsammans jobbar för goda villkor på er arbetsplats

Mål och ramar för det fackliga arbetet

För att styrelsearbetet ska ge resultat är det viktigt att känna till vilka mål och ramar som finns samt vilka mål som ni själva behöver sätta. 

  • Ramarna för det fackliga arbetet hittar du i STs stadgar.
  • Mål finns exempelvis i STs övergripande verksamhetsplan som bestäms av förbundsstyrelsen. Mål kan ni även hitta i avdelningens egen verksamhetsplan. Där bestämmer ni vad som är prioriterade frågor och vad som ska göras under verksamhetsåret.

Skapa en plan för verksamheten

  • Planera in alla styrelsemöten under det kommande året så snart som möjligt.
  • Gör en plan för vad som ska behandlas när. Ett bra sätt att skapa översikt är att använda sig av en årscykel. 
  • Skriv in fasta aktiviteter som händer under året. Exempelvis lönerevision, semesterbemanning och utvecklingssamtal.
  • Var så konkret som möjligt. Fråga er exempelvis om ni kommer ha medlemsmöten i samband med lönerevisionen? Skriv i sådana fall in det. På så sätt blir det tydligt när under året när det är fullt upp och när det finns mer utrymme till att driva frågor. 

Här nedan hittar du en mall för hur ni kan skriva en verksamhetsplan.

Fördela arbetet

Genom att i ett tidigt skede fördela arbetet blir verksamhetsplanen ännu tydligare. 

  • Ingår tre personer i lönegruppen? Då är de upptagna med sitt arbete under hela den perioden och kanske inte ska göra så mycket annat. 
  • Har ni en arbetsplats där det händer mycket annat samtidigt? Då kanske det ska finnas en tydliga ingångar till styrelsen så att ni inte skapar onödiga flaskhalsar i kommunikationen.

Tips för en bra verksamhetsplan

Ha en tydlig struktur och se till att verksamhetsplanen är konkret

Undvik luddiga formuleringar som ”verka för”. 

Ha en rimlig ambitionsnivå

Hur mycket orkar ni med på ett år? Om ni vet att det kommer stora händelser, som exempelvis omorganisationer, behöver ni prioritera bort något annat. Alternativt hitta arbetssätt som involverar fler, exempelvis arbetsgrupper med medlemmar, eller ta in experter i styrelsen. 

Involvera gärna medlemmarna när ni gör verksamhetsplanen 

Då är den förankrad sen. Låt dem vara med och föreslå inriktningsområden och prioritera. Då är det mycket lättare för dem att få förståelse för vad som inte blir gjort under året. Ett tips är att använda en övning som heter IdePro som du hittar tillsammans med våra andra mötesmetoder.

Tips för en bra verksamhetsberättelse

Det är inte styrelsearbetet i sig som ska redovisas

Det är verksamheten!

Låt verksamhetsberättelsens struktur följa verksamhetsplanens

Då blir det tydligt för läsaren. Det förenklar också framtagandet av nästa års verksamhetsplan. 

Berätta om vilka resultat ni har uppnått, gärna med bilder

Har ni haft ett lyckat värvningsevent? Ta med en bild därifrån och berätta hur det gick och lite kort om arbetet kring evenemanget.