Effektivt styrelsearbete

En effektiv styrelse planerar, kommunicerar, arbetar målstyrt och långsiktigt. Men vad innebär det? Och hur hinner man med allt som behöver göras? Här hittar du information om hur ni kan arbeta för att göra er styrelse ännu effektivare så att ni också hinner utföra det viktigaste uppdraget av alla: att sätta medlemmen i centrum!