Effektivt styrelsearbete

Vårt viktigaste uppdrag är att sätta medlemmen i centrum. Därför är det viktigt med ett effektivt styrelsearbete.