Planering och budgetering

Stöd för dig som är kassör och ska göra en budget.

Budgetarbetet är ett kvalificerat antagande om hur det ekonomiska utfallet kommer att bli för en viss period i framtiden. Vanligtvis gäller budgeten för ett år i taget och följer räkenskapsåret. Det innebär att budgetarbetet bör påbörjas redan under hösten för att vara helt avslutat innan årsskiftet när den nya budgeten ska börja användas.

Hur gör man en budget?

I en förening som haft verksamhet under några år är det enklast att utgå från tidigare bokföring och göra justeringar för förändringar i verksamhetsplanen. Då är det också klokt att fundera över förändringar i anslagen, lokalavgifterna och i medlemstalen.

En realistisk budget grundad på noggranna överväganden är betydligt bättre än glädjekalkyler eller en pessimistisk budget som ständigt överträffas.

Följande frågor är bra att ställa vid budgeteringen:

• Hur kommer medlemsantalet förändras? Planeras omorganisationer hos arbetsgivaren som kan påverka medlemsutvecklingen?

• Planeras förändringar i anslagen eller lokala avgifter?

• Vad tror vi om ränteläget och placeringarnas avkastning (i föreningar med större kapital)?

 • Finns det andra intäkter/bidrag och kommer de att förändras?

 • Kommer särskilda satsningar i verksamheten att göras? Vad har styrelsen beslutat att det får kosta?

• Hur mycket kan vi räkna med att det allmänna prisläget förändras? Normalt ca 2 %.

Preliminär resultaträkning

Slutresultatet av budgeten blir en preliminär resultaträkning för det kommande året, som visar om planeringen resulterar i vinst eller förlust. Det är inte meningen att verksamheten ska göra vinst varje år och bygga upp ett stort kapital. De anslag som fördelas från ST ska normalt användas till årets verksamhet. En mindre buffert kan vara bra att ha, så att inte oförutsedda händelser äventyrar föreningens ekonomi. Om föreningen redan har byggt upp ett kapital sedan tidigare kan man budgetera med ett negativt resultat, en förlust, utan att det är fel.

Kontoplan

Det kan också vara bra att se över kontoplanen i samband med budgetarbetet. Det kanske finns konton som inte längre används eller nya aktiviteter som behöver följas upp separat. Om för många olika kostnader konteras på ett och samma kostnadskonto kan det bli svårt att göra en korrekt budget och även att tolka uppföljningen.

Ladda ner vårt förslag på kontoplan längst ner på sidan.

Har du frågor? Kontakta gärna STs ekonomichef Minna Engberg

Minna Engberg

Minna Engberg

Ekonomichef
08-790 51 70