Kvinna vid ett fönster med post it-lappar

Tips inför valberedningsarbetet

Bra valberedningsarbete bygger på att börja i god tid och att fundera på vilka utmaningar som klubben, sektionen eller avdelningen står inför framöver. Här kan du läsa mer om hur ni lyckas!

Valberedningens arbete handlar om att föreslå vem eller vilka som är bäst lämpade att leda det fackliga arbetet i klubben, sektionen eller avdelningen framöver. Framgångsrikt valberedningsarbete pågår under hela verksamhetsåret och tar även hänsyn till mångfald och jämställdhet.

Att jobba aktivt med valberedningsarbetet leder många gånger till att engagemanget bland medlemmarna ökar. Ofta leder det också till att fler söker sig till förtroendeuppdrag och att deltagandet på årsmöten ökar.

Webbinarier för dig som valberedare

I våra webbinarier för dig som valberedare får du ökad förståelse för betydelsen av valberedningsarbetet och praktisk kunskap om metoder och verktyg för uppdraget. Webbinarieserien är indelad i tre avsnitt. På sidan nedan kan du ta del av alla.

Till webbinarierna

Verktygslåda för valberedare

I dokumentet ”Verktygslåda för valberedare” finns bland annat en beskrivning av ditt uppdrag, en plan att utgå från i valberedningsarbetet och en nomineringsblankett.

Ladda ner

Fyra tips inför valberedningsarbetet

  • Läs igenom uppdragsbeskrivningen för valberedare. Är ni flera som ska jobba tillsammans? Prata igenom hur arbetet ska läggas upp. Hur ska ni samarbeta och kommunicera? Hur fattar ni beslut när ni inte är eniga?
  • Ta reda på vilka utmaningar och frågor som klubben, sektionen eller avdelningen står inför framöver. Att göra det innan nomineringsprocessen påbörjas gör det lättare att formulera vad det är ni söker. Det underlättar också i ett senare skede när ett färdigt förslag ska sättas ihop.
  • Kom igång i tid! Det är lätt att börja för sent, något som ibland leder till att förarbetet hoppas över.
  • Fundera gemensamt kring hur ni i valberedningen viktar och definierar kompetens, erfarenhet och representation.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till engagemang@st.org!