Vision och verksamhetsinrikning

Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. Det är vår vision som fattades av STs kongress 2016. Tillsammans med visionen fattades också en rad viktiga beslut för vilken verksamhetsinriktning förbundet ska ha under kongressperioden.

Nu har Fackförbundet ST haft kongress och tillsammans kommit överens om hur vi på bästa sätt ska bedriva vårt fackliga arbete till stöd för alla våra medlemmar. 

Det viktigaste är våra beslut om nya mål. Vi är ett växande förbund som vill bli ännu fler. När vi blir fler så ökar vårt inflytande, både vid de centrala förhandlingarna och på arbetsplatsen.

Vi antog tydliga strategier med fokus på arbetet för en bättre och mer hållbar arbetsmiljö. Vad gäller lönepolitiken så slog vi återigen fast att vi vill ha en siffra på löneökningarna i avtalet. Och att vi slår vakt om vår lokala valfrihet att komma överens om hur löner ska sättas för STs medlemmar. ST är det enda fackförbund som ger lokal valfrihet.

Vi antog också en vision som vägleder oss i vårt arbete; ”Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle”. Ord som känns mer angelägna än någonsin.