Årsmötet

På årsmötet väljer medlemmarna vilka personer som ska representera dem och driva den fackliga verksamheten under året. Här hittar du mallar för hur du kan hålla ett årsmöte, för att skriva protokoll och hur valen går till.

Årsmöte är det högst beslutande organet i avdelningen, sektionen eller klubben. Alla medlemmar bjuds in till mötet och har möjlighet att påverka. På årsmötet beslutar medlemmarna vilka som ska företräda dem genom att välja en styrelse. Vanligtvis bestämmer årsmötet också vilka frågor och vilken verksamhet som ska drivas det kommande året samt vilken budget som finns för detta. 

På arbetsplatser utan avdelning genomförs ett årligt medlemsmöte där arbetsplatsombud väljs.

Som stöd vid årsmöten kan ni använda er av mallarna nedan. Kom ihåg att mallen endast ska fungera som ett stöd, det viktiga är att mötet blir givande för er och att ni förstår vilka beslut ni tar. Formalia ska underlätta ert arbete och inte vara en bromskloss för att fatta beslut som stödjer er verksamhet. 

Nu kan du som har svårt att samla dina medlemmar vid ett och samma tillfälle ha digitala årsmöten, läs mer om det här