Anslag

Medlemsavgifterna i ST inkasseras centralt. Det betyder att medlemmen betalar sin avgifter direkt till förbundet. En stor del av dessa pengar betalas sedan ut till STs lokala fack- detta kallas för anslag.

Varje ST-avdelning har en egen ekonomi. Alla avdelningar tar själva ett beslut om en egen medlemsavgifter. De avdelningar som har medlemmar utspridda i hela landet har rätt till ett anslag. 

Reglerna för detta bestäms av kongressen eller förbundsstämma.

Anslaget varierar för avdelningarna. En grundprincip är avdelningens storlek. En annan är hur sprida medlemmarna är över landet. Troligen har en liten ST-avdelning vars medlemmar är sprida över landet större kostnader än en stor avdelning vars medlemmar finns geografiskt samlade. I systemet finns också en ide om solidaritet. Slarvigt kan man säga att den starka hjälper den svage.

Anslaget fördelas, eller inte fördelas, inom respektive ST-avdelning enligt avdelningens egna beslut. För att få reda på hur anslaget fördelas inom din ST-avdelning – kontakta din avdelning.