Worshop

Bolagskunskap

Ansökan om bidrag till utbildning i Bolagskunskap

Syftet med utbildningen är att på ett tydligare sätt bli en jämbördig samverkanspartner och att bli en röst som arbetsgivaren vill lyssna på. Utbildningen kan innehålla:

  • Hur påverkas vi av besluten i EU
  • Upphandlingsfrågor – fackets möjlighet att påverka
  • Att läsa ekonomiskarapporter och använda kunskaperna i fackligt syfte

Villkor för ansökningar

För att säkerställa att det inte enbart blir ansökningsdatum som avgör vem som får ta del av fonden och för att kunna ta med avdelningarnas ekonomi i bedömningen kommer ansökningarna stämmas av och godkännas två gånger om året (april och oktober). Kansliet ser över ansökningar och presenterar förslag vilket slutgiltigt godkännes av presidiet innan berörda avdelningar informeras.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  • Vilka som ansöker 
  • Syftet med utbildningen
  • Utförare av utbildningen
  • Kostnader inklusive uppgift om egeninsats samt hur resultatet ska följas upp.

Utöver ansökan behöver du också mejla oss den sökande avdelningens aktuella årsredovisning. Mejla den till staben@st.org

Vid prioritering mellan ansökningar tas hänsyn till i vilken utsträckning utbildningen förväntas kunna bidra till att förbundets mål uppnås samt hur effekten av utbildningen ska kunna följas. En bedömning av egeninsatsen i förhållande till avdelningens egen ekonomi görs också vid beslut om summan som utbetalas.

Bolagskunskap