Vägen till en god arbetsmiljö

Här hittar du vår vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Varsågod! Här kan du ladda ner och använda vägledningen till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Föreskrifterna ger rättsliga förutsättningar att ställa krav i syfte att förebygga stress, skadliga arbetstider och kränkningar. Vägledningen förklarar och ger råd hur föreskrifterna kan användas.

Vi hoppas att vägledningen bidrar till att lyfta fram aktuella arbetsmiljöfrågor som arbetsbelastning, det gränslösa arbetslivet och respekten för olikheter. Vi hoppas också att den kommer att göra det lättare för dig som är arbetsmiljö-och skyddsombud eller som har ett annat fackligt förtroendeuppdrag att kunna medverka till en bättre arbetsmiljö.

Använd gärna vägledningen vid utbildning, arbetsplatsträffar eller på fikamöten. En god arbetsmiljö gynnar både medarbetare, chefer och samhället i stort. 

Varmt lycka till!