Person på fik.

Ny omfattande rapport om arbetsmiljö

I rapporten Temperaturmätare 2016 berättar STs medlemmar om sin arbetsmiljö. Vi frågade bland annat om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, om hot och våld, stress och om det är högt eller lågt till tak på jobbet. 

Stress orsakar problem 

Resultaten har framför allt pekat på förekomsten av hög arbetsbelastning, stress, lågt i tak på jobbet men också på att medlemmarna trivs på jobbet. När vi frågar vad som är bäst med jobbet, hamnar bra arbetskamrater och intressanta arbetsuppgifter i topp, därefter kommer självständigt arbete och möjligheten att få göra nytta.

Lön och möjligheter att få göra karriär hamnar långt ner på listan. Att lön får ganska låga tal och att karriär hamnar långt ner på listan är oroande med tanke på rekryteringsbehoven framöver.

Andra slutsatser är att den fysiska arbetsmiljön går åt rätt håll medan den psykosociala arbetsmiljön tyvärr visar upp en del brister som också förstärkts.

Hot och våld fortfarande ett bekymmer

Förekomsten av hot och våld har under många år varit ett bekymmer. Den här undersökningen är inget undantag från det. Vi ser också att trakasserier från arbetskamrater och chefer förekommer, men att man också på många arbetsplatser arbetar med handlingsplaner och värdegrund med en positiv utveckling som följd.

Läs hela rapporten

Du kan ladda ner och läsa rapporten i sin helhet nedan. Där finns även en presentation av de viktigaste slutsatserna.