Partsrådet: fem webbaserade utbildningar - Samlingstrailer

Partsrådets webbutbildning

Det statliga partsrådet har en mycket bra webbutbildning. Du kommer åt utbildningar via rådets hemsida och här ovan finns en presentation.

Utbildningen spänner över fem områden -nämligen:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr
  • Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Konflikthantering
  • Robusta samarbetskulturer
  • Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Utbildningarna vänder sig främst till medlemmar i samverkansgrupper och är tänkta att genomföras i grupp. Kunskap, fakta och exempel från statliga arbetsplatser varvas med diskussioner i gruppen.

Till partsrådet hemsida