Helena Liss

Skyddsombud berättar - Helena Liss

Här på st.org syns några av STs skyddsombud lite extra. Vi vill veta vilka deras bästa tips är för ett bra arbetsmiljöarbete, varför de blev medlemmar i ST och vilka arbetsmiljöutmaningar de ser för tillfället. Här presenterar vi Helena Liss ,huvudskyddsombud vid Migrationsverket.

Namn: Helena Liss    
Född: Leksand
Familj: Ja 
Fritidsintressen: Friluftsliv, bland annat, kajakpaddling 
Senast lästa bok: Grisfesten av GW Persson 
Favoriträtt: Färsk fisk med grönsaker
Ditt bästa inköp hittills: Vår lägenhet
Vad gör du helst på din semester: upptäcker Sverige
Hur länge har du varit skyddsombud/huvudskyddsombud: oktober 2011
 

Största fackliga utmaningen just nu på svensk arbetsmarknad?

Fokus på medarbetares hälsa och psykosociala arbetsmiljö med påverkan på verksamheten där den verkar. Förståelse för den totala samhälsvinsten i satsningar på denna del.  Långsiktigheten i satsningar för hälsan i förhållande till ekonomiska kortsiktiga mål. Många gånger är ekonomin överordnad och exkluderar långsiktiga arbetsmiljömål och hälsofrämjande insatser. 

Hur länge har du varit fackligt förtroendevald inom ST och vilket uppdrag har du nu?

Jag verkar som huvudskyddsombud vid Migrationsverket tillsatt genom alla fackförbund på verket och företräder därigenom alla, även oorganiserade. 

Vilket hockeylag/eller fotbollslag håller du på

Hockeylag Leksand och fotbollslag Hammarby då söder ligger mig varmt om hjärtat, det är en skön stämning där…..

Varför blev du medlem i ST

Jag uppmärksammade drivet i frågorna hos ST och specifikt fokus på arbetsmiljöfrågorna och dess betydelse för medarbetare. Detta fokus märktes på min arbetsplats, och hela verksamheten, det genomsyrar även hela förbundet samt även synligt genom centralorganisationen. Gillar ideologin 

 
Vid sidan av lön och inflytande är arbetsmiljö den viktigaste frågan för STs medlemmar. Vad behöver ST göra för att bli vassare på arbetsmiljöområdet? 

Att fortsätta att påverka politiken och samhällsutvecklingen genom rätta kontakter så som ST arbetar nu med nytänkt och i framkant för arbetet. Undersöka nutida och framtida behov och gynnsammaste vägarna dit för framgång

Vilka är dina bästa råd till den som funderar på att bli skyddsombud?

Att förstå rollen som förtroendevald och vad den innebär i dess uppdrag

Vilken fråga var din största utmaning som skyddsombud?

Att hitta de rätta verktygen i rollen som skyddsombud d.v.s. annat än lag och förskrift, för en god dialog med ökad samsyn i förhållande till arbetsgivaren för bästa lösningar. Verktyg och metoder för framgång i våra roller kan vara hur vi skapar förtroende, är tydliga, modiga, diplomatiska, strategiska, inger förtroende och är trygg i rollen. Retoriken är även viktig för vårat budskap.

Hur jobbade du med den frågan?

Lärdom genom egen erfarenhet men även genom mina tidigare kollegors erfarenheter, vilken de delade med sig av

Var det något du saknade?

”it takes two to tango” Nyckeln till framgång genom verktygslådans mjuka delar och dess potential, vilket inte var en självklarhet till en början. 

Vilka arbetsmiljöutmaningar ser du inom Migrationsverket?  

Att hitta en stabilitet i den nya organisationen och öka betydelsen för arbetsmiljöfrågorna och arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att dessa ingår som en del i den övriga verkssamhetsplaneringen.

Vilka insatser behövs för att lösa dessa?

Vi är på väg i arbetet internt men har en bit kvar.  För ökad samsyn ser jag behov av att målen för verksamheten även inkluderar frågor om arbetsmiljö, mer utrymme för dialog om detta i samverkan centralt.  Kunskap om arbetsmiljöfrågornas betydelse och påverkan på verksamheten.  

Vilka åtgärder behöver arbetsgivaren göra för att skapa en god/bättre arbetsmiljö inom Migrationsverket? 

Ha tydliga mål för arbetsmiljöarbetet som kan följas upp och åtgärdas med för alla kända metoder och verktyg för arbetet.  Tydliga budskap om arbetsmiljöarbetet betydelse för verksamheten. Rätt förutsättningar till chefer med uppgiftsfördelning. Verksamhetens mål bör vara förenliga med målen för arbetsmiljöarbetet annars finns risk för att de senare endast blir en hyllvärmare.

Vilket råd vill du ge regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när det gäller satsningar på arbetsmiljöområdet? 

Betona det hälsofrämjande arbetet och effekter genom insatser och dess betydelse för myndigheters arbete med verksamhetsmålen. Mål betonat även genom uppdragsgivaren med fokus på arbetsmiljöarbetet och nödvändiga resurser därtill. Detta bör vägas om kostnader i forma av ökad sjukskrivning och högre upplevd stress i arbetslivet.

Vilka önskningar har du för 2016 när det gäller arbetsmiljö och ST?

Fortsatt god dialog/samråd med möjlighet till input på pågående arbete och insatser för samhälsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet och dess behov