Kolla din arbetsmiljö

Med några enkla klick kan du, på Arbetsmiljöverkets sida, göra en självskattning av er arbetsmiljö.

Nedan hittar du länken till Arbetsmiljöverkets ”Självskattning” av hur systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar på din arbetsplats.

Du kan göra självskattningen på helt eget initiativ eller så samråder du med chef och/eller huvudskyddsombud. Resultatet är tänkt att användas som ett internt stöd och diskussionsunderlag på arbetsplatsen.

Som skyddsombud kan du göra en test med just din egen bedömning. Men du kan också på ett enkelt sätt göra en självskattning där alla inom ditt ansvarsområde som skyddsombud kan delta. Via e-post skickar du ut testet och du får en rapport där du ser det samlade resultatet. Tänk på att testen inte tar fasta på vilka enskilda arbetsmiljöfrågor som behöver uppmärksammas och åtgärdas utan det visar på om just det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med kartläggning, handlingsplaner med mera väl får man tydliga signaler vad som är bra i arbetsmiljö. Vad ska underhållas och förstärkas samt när det krävs insatser för att förbättra arbetsmiljö?

I anslutning till testen hittar du information om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär, ansvar för arbetsgivare och skyddsombud/arbetsmiljöombud, kartläggning av arbetsmiljö, riskbedömningar, stöd för hur man upprättar en handlingsplan för arbetsmiljön, förebyggande arbete samt information om övrigt stödmaterial. Det innebär att du får tips och stöd för hur du går vidare när självtesten är genomförd.

Till testet

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.