Handbok om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är att regelbundet undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att bra arbetsmiljö uppnås.

Vi har nyligen uppdaterat handboken om SAM. Här nedan kan du ladda ner om hur vi framgångsrikt arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö. 

Handboken utgår i stor utsträckning från kärnan i det systematiska arbetsmiljöarbetet - det som allmänt kallas för SAM-hjulet. Grunden i SAM är ett hjul med fyra moment: undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Arbetsgivaren ansvarar för helheten, ofta genom att delegera till chefer.

Andra med arbetsmiljöuppgifter och skyddsombud har rätt att medverka i arbetsmiljöarbetet. Syftet är ständiga förbättringar.