04 Arbetstid

Arbetstid och arbetsmiljö

Det finns ett tydligt samband mellan arbetstider och arbetsmiljörisker. Din arbetsgivare är skyldig att i största möjliga mån förlägga din arbetstid på ett sätt som inte leder till ohälsa.

Arbetstidsregler regleras i Arbetstidslagen. Denna lag är till stora delar förhandlingsbar och finns ett lokalt arbetstidsavtal är det avtalets regler som gäller.

Den nya arbetsmiljöförordningen säger dock att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. Vad detta betyder utvecklar STs ombudsman Marita Larsson mer i filmen här ovan.