Äldre man på löprunda

Försäkringar för dig som pensionär

För dig som snart går i pension är STs försäkringar för seniorer ett klokt val.

Du som är ST-medlem och 55–66 år kan teckna följande seniorförsäkringar:

  • Seniorlivförsäkring – ekonomiskt stöd för dina efterlevande. Kan tecknas av dig som redan har STs ordinarie livförsäkring.
  • Seniorolycksfallsförsäkring – hjälper dig om du skulle skadas i ett olycksfall.

Seniorförsäkringarna är anpassade till dig som pensionär – du ska ju inte behöva betala för något som du inte behöver. I livförsäkringen ingår därför inget barntillägg. I olycksfallsförsäkringen ingår till exempel inte ersättning för ekonomisk invaliditet, eftersom det inte är aktuellt när du har slutat arbeta.

Vill du veta mer?

Ring Trygg-Hansas kundservice för ST-medlemmar på 0771-111 658.