Äldre man på löprunda

Försäkringar för dig som pensionär

När du går i pension sker en del förändringar i ditt försäkringsskydd. Du kan behålla dina försäkringar till ett bra pris, men de får ett delvis annat innehåll.

Det finns två särskilda försäkringar för dig som stannar kvar i ST som pensionärsmedlem.

  • Seniorlivförsäkring
  • Seniorolycksfallsförsäkring

Båda försäkringarna är anpassade till dig som pensionär – du ska ju inte behöva betala för något du inte behöver. Därför ingår det till exempel inte ersättning för ekonomisk invaliditet i olycksfallsförsäkringen, eftersom det inte är aktuellt när du har slutat arbeta. I livförsäkringen ingår inget barntillägg.

LÄS MER HOS TRYGG-HANSA 

Frågor? Ring Trygg-Hansas kundservice för ST-medlemmar

0771-111 658, öppet alla dagar 7–21.