Försäkring när du jobba hemifrån

Försäkring när du jobbar hemma – vad gäller?

På grund av corona uppmanas många att jobba hemifrån. Oavsett var du utför ditt arbete ansvarar arbetsgivaren för din arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkringen gäller. Men det finns några skillnader som är viktiga att känna till jämfört med om du befinner dig på arbetsplatsen.

Komplettera med en olycksfallsförsäkring

Som medlem i Fackförbundet ST kan du teckna en förmånlig olycksfallsförsäkring som ger dig ett extra skydd vid eventuella oklarheter i gränslandet mellan jobbet och det privata.

Till Folksam

När du är på jobbet räcker det i princip att en olycka inträffar under arbetstid och att du befinner dig inom arbetsområdet för att försäkringen ska gälla (och att alla andra krav för godkänd arbetsskada är uppfyllda såklart).

Man kan säga att det är rimligt att anta att om ett olycksfall sker på arbetsplatsen så är det just en arbetsskada.

Om försäkring ska gälla måste olyckan ha en direkt koppling till jobbet

Vid hemarbete ställs det dock högre krav; det ska finnas ett påtagligt och direkt samband med arbetet. Det kan vara svårt att bevisa i många fall. Om du skadar dig hemma när du gör något vardagligt, eller det som hör till ”det dagliga livets faror”, så gäller inte försäkringen även om det är under arbetstid.

För att du ska täckas av arbetsskadeförsäkringen krävs att olyckan sker i direkt samband med att du utför en arbetsuppgift. Det kan till exempel handla om du skadar dig när du:

  • går runt i hemmet och pratar i telefon (endast jobbsamtal med jobbtelefon)
  • går och halkar på sladden till din jobbdator
  • åker till arbetsplatsen för att hämta något jobbrelaterat (dator, telefon, dokument etc.)
  • sitter vid jobbdatorn och jobbar

Arbetsskadeförsäkringen gäller dock generellt inte om du skadar dig när du tar en kaffepaus eller går omkring i bostaden lite allmänt. Den gäller heller inte om du tar rast för att gå och handla mjölk till exempel. Den kan dock gälla vid så kallade promenadmöten om det är överenskommet med arbetsgivaren.

Utöka ditt försäkringsskydd

Arbetsskadeförsäkringen är den försäkring som i första hand reglerar arbetsrelaterade olycksfallsskador. Om en olycka inträffar när du är på din arbetsplats finns normalt sett en tydlig och naturlig koppling mellan olyckan och arbetet.

Vid hemarbete behöver det dock finnas en tydlig koppling mellan arbetet och olyckan. Saknas detta finns en risk att arbetsskadeförsäkringen inte täcker det som inträffat. I sådana fall kan en olycksfallsförsäkring ge ett kompletterande skydd.

Som medlem i Fackförbundet ST kan du teckna en förmånlig olycksfallsförsäkring i Folksam som ger dig ett extra skydd vid eventuella oklarheter i gränslandet mellan jobbet och det privata.

Gör en riskbedömning av ditt hemmakontor

Men du kan öka ditt din trygghet när du jobbar hemifrån. En bra start är att göra en riskbedömning av din hemarbetsplats. Även om just ditt hem känns tryggt så händer ju faktiskt olyckor när vi allra minst anar det.

Sitter jag bra? Har jag tillräcklig arbetsbelysning? Finns det risk att snubbla på sladden till datorn? Att jag skållar mig när jag balanserar kaffekoppen i soffan under videomötet? Att jag halkar i trappan för att jag har bråttom till telefonen?

Det finns oändligt med tänkbara olyckssituationer. Men grundtanken är att försöka i största möjliga mån eliminera onödiga risker genom att tänka efter före.

Har du frågor?

Som medlem i ST har du alltid någon att vända dig till med dina frågor om dina rättigheter i arbetslivet. Du når oss på telefon 0771-555 444 eller e-post stdirekt@st.org