Internationellt stipendium

Internationellt stipendium

Vill du göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete, demokrati och mänskliga rättigheter? Då kan du söka STs internationella stipendium för chans att få upp till 10 000 kronor.

Är du studentmedlem eller doktorandmedlem och vill göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete? Eller är du yrkesverksam medlem och vill lära mer om fackligt arbete utomlands? Då kan du söka vårt stipendium!

Stipendium kan sökas för studier utomlands gällande exempelvis:

  • fackligt arbete
  • hållbar utveckling
  • sociala rörelser
  • demokrati
  • god förvaltning
  • mänskliga rättigheter.

Syftet med stipendiet är att stötta medlemmars internationella engagemang och ge ökad kunskap om det fackliga arbetets bidrag till demokrati och utveckling.

Hur söker jag stipendium?

Fyll i ansökningsblanketten längst ner på sidan och maila till magnus.runsten@st.org. Du kan även posta din ansökan till: Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm. Märk kuvertet "Internationellt stipendium".

Stipendier delas ut två gånger om året, sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 oktober. Beslut fattas inom en månad efter sista ansökningsdag.

Vem kan få stipendium?

För att söka behöver du vara medlem i ST (studentmedlem, doktorandmedlem, eller yrkesverksam medlem). För studenter bedöms ansökans akademiska kvalitet, metod och genomförbarhet. ST prioriterar studier med koppling till länder där förbundet har utvecklingssamarbeten, samt studier med tydlig koppling till STs värdegrund och verksamhetsområde, t ex fackligt arbete och fackliga rättigheter.  

Hur mycket kan jag få? 

Varje termin väljer ST 1-3 st sökande som får stipendium. De får mellan 4 000-10 000 kr vardera för att genomföra sin studie.

Nyhet
ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras. 
Nyhet

Skatteinsyn nu!

ST har genom ett samarbete med EPSU, den europeiska federationen för offentliganställda, arbetat med frågor kring rättvisa skatter.